PROMOCJA MIESIĄCA 
Rabaty nawet do 25%

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności Dostawcy. Sprawdzenie jest możliwe, po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do zawartości paczki, należy bezwzględnie w obecności Dostawcy:

·          Spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków.

·          Następnie podpisany protokół należy przesłać do firmy CLICK-PACK. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.

·          Ponadto, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z CLICK-PACK pod nr telefonu podanym na stronie internetowej, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem Dostawcy. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Kupującego.